FAZER BY ARTZT VITALITY®
I SAMARBETE MED FASCIA-EXPERTEN DR. ROBERT SCHLEIP OCH FASCIA RESEARCH GROUP

Men ny vetenskap visar att fascia är en betydligt viktigare och mer relevant struktur än vad man tidigare trott. Bara det faktum att fasciavävnaden har en mångfald smärt- och rörelsereceptorer visar att den måste ha en terapeutisk följd och relevans i behandlingen, särskilt när det gäller smärtlindring och begränsad rörlighet.

Kursen kommer att förmedla en teoretisk och praktisk inblick i ämnet fascia och fascinerande fibrotisering baserat på färsk, aktuell forskning. Kursen är övningsorienterad och den förmedlar och undervisar olika myofasciala frisättningstekniker. Det undervisas i tekniker både med och utan instrument.

Vilka handtag har en erfaren Rolfer för behandling hos klient med kronisk ryggsmärta och vilken med en akut whiplash? Hur kan jag förbereda en idrottares fasciala vävnad för sin högsta atletiska last? När rekommenderas användningen av instrumentbaserade behandlingshandtag? Vad ska man göra i hypermobila leder? Hur exakt känns skadad fascia i palpationsfynden annorlunda än en skadad muskulatur? Under en intensiv kursdag, med 60% övning och 40% teori, delar fascia-experterna med sig av sina bästa tips, arbetsteknik och senaste insikter.

Tekniken med Fazer behandlingsredskap är utvecklad i samarbete med Dr. Robert Schleip och Fascia Research Group. Redskapen är anpassade till olika användningsområden, vilket gör behandlingen mer effektiv och specifik. Det speciella materialet gör det lätt att få djup kontakt med vävnaden, bättre än vad du kan få till med händerna. Användningen av dessa instrument avlastar terapeutens händer utan att förlora "känslan" för patienten. Det finns en stor anledning till att pröva och öva med instrumenten under kursen. Kursen är interaktiv och aktivt deltagande krävs.

Användningsområden:
- Allmän mjukvävnadsbehandling
- Akut eller kronisk smärtbehandling
- Fasci behandling (t.ex. fibros)
- Begränsningar av rörelser / bindvävsbegränsningar

Kursinnehåll:·
Fascia
Vad är det, vad behöver vi den för?
Fascia och biomekanik
Avgörande betydelse av fascia som organ
Fascia och rörelse
Fascia och ryggsmärta
Fascia behandling - praktisk del