VITALITY FLOSSING®  BY ARTZT VITALITY

Varför fascial fitness?

Fascia spelar en stor roll i hälsa, välbefinnande och rörlighet - den överför musklernas kraft, kommunicerar med nervsystemet och fungerar som ett sinnesorgan.
Fascia säkerställer skyddet av inre organ och utgör grunden för en naturligt vacker kroppsform. Därför bör alla som vill vara aktiva, rörliga och smärtfria i vardagen vara medvetna om vikten av sin fascia!
Fascia kan agera på samma sätt som dina muskler. Det svarar på stress och nervsignaler, och om det trasslar eller fastnar ihop kan smärta och rörelseproblem uppstå.
Fascia bör därför specifikt riktas mot träning och 10 minuter två gånger i veckan är allt du behöver. Perfekt komplement till din andra träningform. Våra träningsprogram riktar sig till män, kvinnor, idrottare och dig som har överrörlighetsproblematik.

Vitality Flossing® - Optimera genom att komprimera!
Flossing är appliceringen av  elastiska band som är lindade runt leder och vävnader. 
Flossing var ursprungligen utvecklat av den amerikanska fysioterapeuten och crossfitness-tränaren Dr. med. Kelly Starrett. Metoden utvecklades senare av Sascha Seifert och Dominik Suslik i samarbete med kända talare från konkurrenskraftig sport och terapi. 
Utbildningsmetoden är baserad på kompressionsbaserade tekniker med ett elastiskt latexband, det sk flossbandet. Detta är en systematisk tillämpning enligt terapeutiska principer för osteopati och fysioterapi, i samband med funktionell och atletisk träning. Förutom muskel-dynamiska övningar som pendling, swinging och fascia träning, fokuserar Vitality Flossing på gemensam mekanik och vävnadsglidning. Seminarierna visar hur man känner igen rörelseunderskott och arbetar med flossingtekniken. Sann mot mottot: "Optimera genom att komprimera!"

Vitality Flossing® 
Denna kurs ingår i FAZER steg 2 men kan även studeras separat för dig som inte använder eller är utbildad i  FAZER.

Kursinnehåll:
Block I Introduktion till Vitality Flossing
Block II Flossing Techniques: Nedre extremitet
Lederna (fotled, knä, höft) och muskelvävnad (vader, lår)
Block III Flossing Techniques: Övre extremitet
Joder (hand, armbåge, axel) och muskelvävnad (underarm, överarm) / Special: Thorax
Block IV Cross Mobility - Aktiv + passiv mobilitetsteknik med / utan resurser
Swing, Traction, Gapping, Kompression, Neuro Borrar