Vitality Flossing - Optimera genom att komprimera!
Flossing är appliceringen av  elastiska band som är lindade runt leder och vävnader. 
Flossing var ursprungligen utvecklat av den amerikanska fysioterapeuten och crossfitness-tränaren Dr. med. Kelly Starrett. Metoden utvecklades senare av Sascha Seifert och Dominik Suslik i samarbete med kända talare från konkurrenskraftig sport och terapi. 
Utbildningsmetoden är baserad på kompressionsbaserade tekniker med ett elastiskt latexband, det sk flossbandet. Detta är en systematisk tillämpning enligt terapeutiska principer för osteopati och fysioterapi, i samband med funktionell och atletisk träning. Förutom muskel-dynamiska övningar som pendling, swinging och fascia träning, fokuserar Vitality Flossing på gemensam mekanik och vävnadsglidning. Seminarierna visar hur man känner igen rörelseunderskott och arbetar med flossingtekniken. Sann mot mottot: "Optimera genom att komprimera!"